Evotec s.r.o.

 

adresa:  Hlavná 18/37, 07612 Kuzmice

mobil: +421 917 495 338

email: info@evotec.sk

web: www.evotec.sk

facebook: Evotec 


Spoločnosť zapísal Okresný súd Košice I do Obchodného registra pod číslom Sro/38359/V dňa 15.1.2016.

IČO: 50122894

DIČ: 2120178610

IČ DPH: SK2120178610 

IBAN: SK0211000000002941016994